Pomadasys maculatus


Gerot-gerot PKL
Characteristic features:
Colour:

Tubuh abu-abu keperakan dengan pelana dan baris pendek, pelana pada tengkuk ialah yang terbesar dan amat bersudut ke belakang, bercak kehitaman besar di sirip punggung.

Size:

Sampai 50 cm.

Distribution:

Indo–Pasifik Barat.

Habitat:

Perairan pantai, 20–110 m.

Similar species:

Pomadasys kaakan
Kapasan Kerong

Pomadasys kaakan

External links: