Macolor macularis


Kakap malam, Teletabis
Ciri tubuh:
Ukuran:

Hingga 60 cm TL.

Distribusi:

Pasifik Barat di perairan tropis.

Habitat:

Terumbu karang, dari Kedalaman 5 hingga 50 m.

Spesies serupa:

Macolor niger
Kakap hitam, Teletabis, Kakap balong

Tautan internal:
Tautan external: