Pinjalo lewisi


Kakap merah, Snapper sunu, Nunuk
Characteristic features:
Size:

Hingga 50 cm TL.

Distribution:

Indo-Pasifik Barat di perairan tropis.

Habitat:

Terumbu karang dan berbatu, dari kedalaman 20 hingga 200 m.

Similar species:

Pinjalo pinjalo
Bambangan, Snapper sunu, Nunuk, Penyalo

Lutjanus erythropterus
Kakap crimson

External links: