Lutjanus argentimaculatus


Kakap merah, Jarang gigi, Ganggrang eca RES
Characteristic features:
Colour:

Tubuh tanpa garis-garis atau bintik-bintik, coklat kehijauan sampai kemerahan.

Size:

Hingga 120 cm TL.

Distribution:

Indo-Pasifik Barat di perairan tropis.

Habitat:

Muara sampai terumbu dalam, kedalaman 0–120 m

Similar species:

Lutjanus bohar
Kakap merah

Lutjanus bohar

Lutjanus erythropterus
Kakap crimson

Lutjanus malabaricus
Kakap merah, Kakap asli

Lutjanus malabaricus

Lutjanus sebae
Sawu, Snapper Bungkuk, Bambangan

Lutjanus sebae

Internal links:
External links: