Lutjanus lutjanus


Kembang waru, Badur, Gorara gigi anjing LJL
Characteristic features:
Colour:

Tubuh dengan susunan garis kuning di bawah gurat sisi dan susunan garis miring di atas gurat sisi; sirip kuning pucat.

Size:

Hingga 50 cm TL.

Distribution:

Indo-Pasifik Barat di perairan tropis.

Habitat:

Terumbu karang, dari kedalaman 1 hingga 50 m

Similar species:

Lutjanus ehrenbergii
Kakap Ehrenberg

Lutjanus ehrenbergii

Lutjanus fulviflamma
Kakap titik hitam

Lutjanus fulviflamma

Lutjanus mizenkoi

Lutjanus rufolineatus
Badur

Lutjanus rufolineatus

Lutjanus vitta
Mala

Lutjanus xanthopinnis

External links: