Acreichthys tomentosus


Bembeg, Kambing, Ayam-ayam
Characteristic features:
Colour:

Tubuh bebercak kehijauan dan pucat.

Size:

TL hingga 12 cm.

Distribution:

Pasifik Barat.

Habitat:

Daerah terumbu karang dangkal dan berumput, 0–15 m.

External links: