Cephalopholis boenak


Keyapu, Bandih CVK
Characteristic features:
Colour:

Sedikit bintik hitam atau biru melingkar pada kepala, kecoklatan dengan 7 atau 8 baris lebih tua, terdapat bintik pada tutup insang, beberapa sirip bertepi putih.

Size:

Sampai 26 cm TL.

Distribution:

Indo–Pasifik Barat.

Habitat:

Umumnyadi karang mati dangkal dan berlumpur, 0–30 m.

Similar species:

Cephalopholis microprion
Keyapu

Cephalopholis microprion

External links: