Cephalopholis aitha


Characteristic features:
Colour:

Kepala dan tubuh coklat kemerahan, pangkal sirip perut dengan bercak gelap tidak jelas.

Size:

Sampai 18 cm TL.

Distribution:

Indo–Pasifik Barat dan Tengah.

Habitat:

Di pantai, di kawasan terumbu karang yang dilindungi atau berlumpur dari kedalaman 5 hingga 33 m.

Similar species:

Cephalopholis leopardus
Keyapu

Cephalopholis leopardus

External links: